Na svou první podzimní vycházku se žáci 1. C vydali v doprovodu svých nových kamarádů z 5. C. V blízkém lesoparku plnili společně zajímavé úkoly, které některým dětem pořádně zamotaly hlavu. Páťáci trpělivě předávali své znalosti malým prvňáčkům. Vědomosti nabyté v přírodě využili opět při spolupráci v hodinách výtvarné výchovy, prvouky i českého jazyka.

 

text a foto: Mgr. Brádlerová Miloslava, třídní učitelka 1. C

Back to top