Třída 5.B

Výlet jsme si báječně užili! Celé dopoledne děti prolézaly nafukovacím tunelem, skákaly na trampolínách, jezdily na provazové lanovce, klouzaly se na klouzačce, houpaly se a hlavně si hrály ve vodním světě.

text a foto: Mgr. Nemanská Helena, třídní učitelka 1. B

Protože jsme celý rok pilně četli a naučili se znát všechna písmenka, sešli jsme se dnes v knihovně, abychom byli královnou a šaškem slavnostně pasováni na rytíře Řádu čtenářského. Nejdříve jsme museli splnit 3 důležité úkoly, za které jsme obdrželi 3 klíče: vymýšleli jsme slova začínající určitým písmenem, poznávali jsme písmenko v básničce a nakonec jsme všichni nahlas četli. V knihovně jsme určitě nebyli naposledy. Příští rok  nás čeká beseda o přečtených knížkách.

 

text a foto: Mgr. Nemanská Helena, třídní učitelka 1. B

V úterý před Velikonocemi jsme se s dětmi vydali do trutnovského kostela, kde pro ně bylo připraveno povídání a zpívání o tom, proč vlastně Velikonoce slavíme. Děti program velice zaujal a jistě si budou Ježíšův příběh pamatovat. Velké poděkování patří manželům Jandovým a Janě Bartoňové, kteří nás příběhem provázeli.

 

text a foto: Mgr. Nemanská Helena, třídní učitelka 1. B

V měsíci červnu jsme se společně se třídou 1. A vydali do přírody, kde proběhla 2 centra aktivit s tématem prázdniny. Děti pracovaly v centru výtvarné výchovy a čtení. Vytvářely z přírodnin mapu prázdninového ostrova a četly příběh s předvídáním. V závěru dne svoji práci velmi pěkně samy zhodnotily.

 

text a foto: Mgr. Nemanská Helena, třídní učitelka 1. B

Dubnová centra aktivit měla společné téma Velikonoce. Proběhla centra matematiky, čtení a psaní, vědy a objevů i ateliér. Děti již výborně zvládají rozdělení rolí, spolupráci v centru i závěrečné hodnocení.

 

text a foto: Mgr. Nemanská Helena, třídní učitelka 1. B

Back to top