Třída 4.A

31. 10. 2018 jsme si užili Halloween. Celé dopoledne jsme se učili v maskách a kostýmech. Seznámili jsme se tak s tradicemi anglicky mluvících zemí.

2. 11. 2018 jsme si vysvětlili, komu je tento den věnován, jak je zapsán v kalendáři, kdo jsou to zesnulí a jak věnovat tento den jejich památce a nezapomenout.

Jak nezapomenout?

- Máme vzpomínky, prohlížíme si obrázková alba.

- Pokračujeme v tom, co nás „babička, děda“ naučili.

- Vystavíme si oblíbenou věc, kterou jsme od „kamaráda“ dostali, která nám jej připomíná.

- Navštívíme jeho/její hrob.

- Pomodlíme se.

- Zapálíme svíci.

- Vyprávíme si společné veselé věci, které jsme zažili.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

Košík, líska nebo hmatové pytlíky s neznámým obsahem, ochutnávka, sklenice plná vůní, to bylo součástí ranního kruhu ve dnech od 15.- 26. 10.2018.  Provázelo nás téma podzim. Donesené „poklady“ nám posloužily k zábavnému učení.

Při hodinách čtení jsme skládáním rozstříhaných tvarů ovoce vyvodili nové slabiky a složili slova. Odhad počtu kusů zeleniny nás dovedl k číselnému oboru do pěti, při výtvarné výchově jsme pomocí otisků rozkrojeného jablka „zavařili kompot“. Prostřednictvím pohybových her na nás v tělocvičně čekalo „lezení po žebříku a česání jablíček“, „sklizeň brambor a dýní“. V písance jsme trénovali uvolňovací cviky v podobě „houfujících se“ vlaštovek a jiřiček…

Zažili jsme si také první CENTRA AKTIVIT: Ve čtyřčlenných skupinách jsme plnili připravené úlohy. Řídili jsme se písemným zadáním. Měli jsme rozdělené role.  V centrech na nás čekaly aktivity, které vedly k přemýšlení a praktické činnosti zároveň, úkoly, při kterých jsme se učili spolupracovat, vzájemně komunikovat, řešit problémy apod. Při práci v centrech aktivit tedy nastala ve třídě situace, v níž se paralelně vedle sebe odehrávaly rozdílné činnosti.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

 

Naučily jsme se:

- poznávat a číst písmena: A, a, á, M, m, L, l, E, e, é, S, s,

- skládat a rozkládat slabiky,

- číst první slabiky,

- orientovat se v řádku,

- správně držet a vést tužku, napodobit jednoduché uvolňovací cviky,

- v matematice určovat počet prvků do pěti, rozlišit číslice do pěti, přiřadit číslice k počtu, číslice seřadit do číselné řady, psát čísla 1 až 5,

- čísla a počet porovnat.

Umíme:

- naslouchat,

- používat krátký hlas,

- převést mluvený pokyn v akci,

- vyvodit pravidla,

- pravidla dodržovat a řídit se jimi.

 

1. měsíc byl obdobím velkého AHA!  Už víme, co znamená být školákem.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

V úterý 2. 10. 2018 dopoledne jsme se po krátké přípravě vydali na vycházku do blízkého lesoparku. Naším cílem bylo pozorovat změny přírody, barvy podzimu a sběr přírodnin, to vše s dodržením pravidel lesoparku. Malíř podzim pro nás připravil barevnou paletu. Bádali jsme ve dvojicích. Po návratu do třídy jsme již ve čtveřicích přírodniny pojmenovávali a třídili. Kaštany, žaludy, bukvice, jsme využili v matematice. Barevné listy zase při psaní písmen a skládání slabik.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JSEM ŠKOLÁK, žák 1. A celý rok mě bude provázet slovíčko POPRVÉ.

Mám za sebou prvních čtrnáct dnů.

POPRVÉ:

  • se seznamuji se svými spolužáky a s paní učitelkou.
  • jsem navštívil prostory školy.
  • vyvozuji pravidla pro soužití ve třídě a občas je i poprvé porušuji.
  • hodnotím i sebehodnotím.
  • počítám, čtu, píši, tvořím, cvičím, spolupracuji.
  • plním domácí úkoly a někdy je i poprvé zapomenu.
  • dostanu známku a prožívám radost z úspěchu.

 

Slovo RADOST je to, které by mě mělo provázet celý rok.

Hodně zdaru všem žáčkům 1. A přeje Kamila, Naďa a .

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

foto: paní Drygalská Naďa, asistentka pedagoga

Back to top