Třída 4.A

Svatomartinský svátek jsme zahájili divadelním představením v UFFU. Hlavním motivem celého vystoupení byla přání a sny lidí a jejich putování za nimi. Všechny děti byly aktivně zapojeny do scén na jevišti. Po příchodu do školy jsme si s dětmi sdělili své dojmy z představení a velmi zajímavé bylo to, že toto netradiční vystoupení se všem dětem líbilo nebo spíše líbilo, jak vyplynulo ze závěrečného zhodnocení.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 2. A

Pokračujeme v prohlubování dovedností a znalostí. Pracujeme i nadále v CENTRECH AKTIVIT: Ve čtyřčlenných skupinách plníme připravené úlohy. Řídíme se písemným zadáním. Dělíme se o role. Hodnotíme spolupráci a výsledky práce. Vymýšlíme strategie, jak na to příště lépe. V centrech na nás čekají aktivity, které nás vedou k přemýšlení a praktické činnosti zároveň, úkoly, při kterých se učíme spolupracovat, vzájemně komunikovat, řešit problémy apod. Při práci v centrech aktivit nastává ve třídě situace, v níž se vedle sebe odehrávají rozdílné činnosti. Tentokrát naším tématem byla podzimní úroda - ovoce a zelenina.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 2. A

Již po druhé jsme v letošním roce zavítali do městské knihovny. Nyní s jasným úkolem a cílem. Předvést královně Abecedce, jak jsme se naučili číst. Na audienci jsme přinesli dárek, splnili jsme 3 náročné úkoly. A královna?  Se svým šaškem nás pasovala na čtenáře a povýšila do řádu rytíře čtenářského.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

Během posledních týdnů jsme se za poznáním vydávali často do přírody, pomocí pozorovacích archů – „loveckých listů“ jsme vypátrali změny v podzimní krajině. Navštívili jsme různé ekosystémy:

 

Podzimní procházka s objevováním - LOVEC V LESE.

Přálo nám počasí, a tak jsme vyrazili do lesoparku. Všímali jsme si jakými změnami prochází podzimní les. Jak na tyto změny reagují živé organismy. Po třech hodinách pozorování jsme se nevraceli s prázdnou. Naše „lovecké listy“ i košíky byly plné. A my? Užili jsme si. Výuka v přírodě je fajn!

 

Podzimní zahrada aneb učíme se venku - LOVEC V ZAHRADĚ A SADU.

Celé dopoledne jsme strávili venku na školním pozemku. Všímali jsme si, jak to v zahradě a sadu na podzim vypadá. Co už sadař vykonal a co v zahradě ještě zůstalo. Po prozkoumání jsme zjistili, že ještě není vše připraveno na zimu, a tak jsme přiložili ruku k dílu. Hrabali jsme listí, ryli záhony a česali a sbírali ovoce. V zahradě se nám tak líbilo, že jsme v ní prožili i hodiny ČJ, M, PRV a čtení.

 

Podzim u rybníka - celodenní výlet - LOVEC U RYBNÍKA.

K nedalekému rybníku jsme si museli přivstat, ale stálo to za to. Když jsme dorazili na místo, příroda se teprve probouzela. Pozorovali jsme rostliny a živočichy, kteří obývají rybník a jeho okolí. Objevili jsme i důkazy o tom, že rybník vyrobil člověk. Dnes již bezpečně rozlišíme orobinec od rákosu, leknín, vrbu,... navíc umíme vyjmenovat znaky ryb.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 2. A

V měsíci červnu jsme se společně se třídou 1. B vydali do přírody, kde proběhla 2 centra aktivit s tématem prázdniny. Děti pracovaly v centru výtvarné výchovy a čtení. Vytvářely z přírodnin mapu prázdninového ostrova a četly příběh s předvídáním. V závěru dne svoji práci velmi pěkně samy zhodnotily.

 

text a foto: Mgr. Burešová Kamila, třídní učitelka 1. A

Back to top