V úterý jsme společně se 2. A strávili celý den učením v přírodě. Vydali jsme se k rybníku v Nových Dvorech, kde jsme pozorovali živočichy a rostliny, zkoumali, jak rybník vznikl a kdo ho postavil a učili se o sladkovodních rybách. Děti pracovaly ve skupinkách, dvojicích i samostatně. Čas byl i na to, aby se společně nasvačily a trochu si pohrály.

 

text a foto: Mgr. Nemanská Helena, třídní učitelka 2. B

Back to top