Protože jsme celý rok pilně četli a naučili se znát všechna písmenka, sešli jsme se dnes v knihovně, abychom byli královnou a šaškem slavnostně pasováni na rytíře Řádu čtenářského. Nejdříve jsme museli splnit 3 důležité úkoly, za které jsme obdrželi 3 klíče: vymýšleli jsme slova začínající určitým písmenem, poznávali jsme písmenko v básničce a nakonec jsme všichni nahlas četli. V knihovně jsme určitě nebyli naposledy. Příští rok  nás čeká beseda o přečtených knížkách.

 

text a foto: Mgr. Nemanská Helena, třídní učitelka 1. B

Back to top