kontakt: Mgr. Dagmar Schmiedová, schmiedova@zskptjarose.cz

 

  • konzultační hodinypo předchozí domluvě
  • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
  • hlavní koordinátor při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole
  • průběžné vyhodnocování účinnosti poskytovaných podpůrných opatření
  • metodická pomoc třídním učitelům při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb
  • konzultace s pracovníky školských a dalších poradenských zařízení
  • individuální konzultace pro rodiče žáků

Back to top