kontakt: Etela Felkerová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  • konzultační hodiny:  po předchozí domluvě

Výchovný poradce zajišťuje kariérové poradenství. Poskytuje informace o možnostech studia a zaměstnání v regionu nebo celorepublikově. Vyhledává a provádí orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, a připravuje návrhy na další péči o tyto žáky. Shromažďuje a zajišťuje dokumenty o žácích z ostatních školských poradenských zařízení.

  • poskytování poradenských služeb při rozhodování o profesní orientaci
  • koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prezentaci a návštěvy středních škol
  • poskytování poradenství rodičům, metodickou pomoc učitelům

NOVINKY 2018/2019

•          SLEDUJTE STRÁNKY MSMT.CZ – VZDĚLÁVÁNÍ/STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ/PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A KONZERVATOŘE

•          CERMAT.CZ – ukázky testů

•          STREDNISKOLY.CZ – přehled SŠ v celé ČR, obory, dny otevřených dveří, atd.

•          Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou      přihlášku.

•          Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení nejpozději do 1. 3. 2019. Uchazeč o studium na umělecké školy odevzdá přihlášku nejpozději do 30. listopadu 2018

•          Termíny jednotných přijímacích zkoušek pro studium čtyřletých maturitních oborů: 12. a 15. dubna 2019

•          Talentové zkoušky na umělecké školy se uskuteční v termínu 2. 1. – 15. 1. 2019, na konzervatoře 15. 1. – 31. 1. 2019

•          Informace k přihláškám na SŠ:

          Škola nabízí žákům a jejich rodičům možnost vypracování přihlášky na SŠ.

          K tomu jsou zapotřebí následující údaje:

                    a) Jméno a příjmení žáka

                    b) Název školy a její adresa – pořadí škol podle preference termínu jednotné přijímací 

                         zkoušky vybrané SŠ

                    c) Název oboru a kód oboru

Výše uvedené údaje přinese žák do školy napsané na papíře a odevzdá výchovnému poradci.

Uchazeči o studium na uměleckých školách odevzdají výše uvedené údaje výchovnému poradci nejpozději do 23. 11. 2018. K přihlášce doporučujeme přiložit hodnocení k oboru, na který se žák hlásí. Uchazeč pak v přijímacím řízení získává více bodů a zvyšuje se jeho šance na přijetí ke studiu. Hodnocení získáte u lektorů konkrétních aktivit žáků, žádejte včas!

Uchazeči o studium na ostatní SŠ přinesou výše uvedené údaje k vyplnění přihlášky nejpozději do 22. 2. 2019.

Zápisový lístek je k vyzvednutí u výchovné poradkyně školy. Je-li žák přijat na SŠ, je potřeba zápisový lístek odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne rozhodnutí o přijetí ke studiu na vybrané SŠ.

Byl – li žák úspěšný v obvodním, krajském, národním… kole olympiád či vzdělávacích soutěží a má certifikát, může rovněž doložit v příloze přihlášky.

Sledujte požadavky k přijímacímu řízení u jednotlivých středních škol na jejich webových stránkách.

Home/Školní poradenské pracoviště/Integrace žáků se SVP

Prosíme rodiče, aby veškeré zprávy a odborné posudky, týkající se jejich dětí, odevzdávali výchovné poradkyni pro integraci Mgr. Z. Dundychové (v době její nepřítomnosti zástupkyni ředitele školy Mgr. Daně Porschové).

Back to top