• foto-skoly1
loading...

V týdnu od 22. do 26. dubna proběhl na ZŠ kpt. Jaroše další zážitkový týden. Celý druhý stupeň tentokrát propojilo téma Země. Pro děti byly připraveny dvouhodinové workshopy, které toto téma nabídly z různých úhlů pohledu, např. ekologie, dramatizace, land artu, publicity, cestování, zážitku v přírodě, využití vesmíru, sportu, poezie, historie… Žáci si sestavili vlastní třídenní plán, během něhož navštívili pět workshopů.

Zážitkové týdny přináší dětem možnost sejít se s mladšími i staršími spolužáky, se kterými by běžně neměli příležitost se potkat. Většinou pracují ve skupinách, ale je prostor i pro individuální práce.

Na závěr vždy proběhne ve všech třídách reflexe, kde se mimo jiné sbírají náměty na další zážitkový týden. Ten příští plánujeme na podzimní čas.

 

Odkaz na fotogalerii ZDE.

text: Mgr. Schierlová Jana, garant akce

foto: garanti jednotlivých workshopů

Back to top