• foto-skoly1
loading...

Zápis do 1. tříd pro ukrajinské občany, kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR.

Termín zápisu: 3. 6. 2022, 8:00 až 10:00

Místo konání: ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38, místnost 3U9

S sebou vezměte: vízum nebo cestovní pas, doklad totožnosti dítěte, potvrzení o adrese pobytu

K plnění povinné školní docházky ve školním roce 2022/23 přijmeme všechny děti, jejichž zákonní zástupci splní zákonné podmínky přijetí.

Věk zapisovaných dětí: k plnění povinné školní docházky ve školním roce 2022/23 jsou přijímány děti narozené do 31. 8. 2016.

Rozhodnutí o přijetí: rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na úřední desce školy a na webových stránkách školy: www.zskptjarose.cz, v zákonem uložené lhůtě. Registrační číslo bude přiděleno každému dítěti po podání žádosti o přijetí.

O přijetí každého dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci mohou ale požádat o jeho vydání v kanceláři školy.

 

text: Mgr. Karajanis Petr, DiS., zástupce ředitele

Back to top