Vytisknout

Vážení rodiče, ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 nezavádí žádná jiná opatření, nežli ta, která doporučuje a nařizuje všeobecně platná vyhláška MŠMT ČR (více ZDE).

I nadále platí nařízení, že do školy nemají rodiče přístup. Výjimka platí pouze pro zákonné zástupce žáků 1. tříd a to do 11. 9. 2020. V případě nutnosti mohou doprovodit své dítě do prostoru šaten.

Pokud by nastaly změny, budeme Vás informovat prostřednictvím třídních učitelů, elektronické žákovské knížky a webových stránek školy.

 

Za vedení školy Mgr. Paták Jiří, ředitel školy.