• foto-skoly1
loading...

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v posledních dnech intenzivně spolupracovalo s ministerstvem zdravotnictví a epidemiology ohledně uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství coby součásti celkového uvolňovacího scénáře.

 

Od 11. května 2020 budou moci docházet do škol žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. Výuka na ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 bude probíhat pravidelně v pondělí a ve čtvrtek, od 2. do 5. vyučovací hodiny (8:55 až 12:35 hodin). Vyučovat se budou předměty český jazyk a matematika v časové dotaci 4 hodiny týdně v každém předmětu. Po skončení vyučovaní, nebude pro žáky zajištěn oběd.

 

Od 25. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin v maximálním počtu 15 žáků. Účast žáků nebude povinná. Výuka na ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38 bude probíhat pravidelně v pondělí až pátek v dopoledním vyučovacím bloku. Již bude v provozu školní jídelna a družina.

 

Při prvním příchodu žák odevzdá vyplnění a podepsaný dotazník a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Dále je nutné, aby zákonný zástupce dítěte svědomitě přečetl a dodržel body v dokumentu o ochraně zdraví a provozu ZŠ v období do konce školního ruku 2019/2020.

 

Dokumenty ke stažení:

1. Dotazník pro zákonné zástupce, žák I. stupeň ZŠ.

2. Dotazník pro zákonné zástupce, žák 9. ročníku ZŠ.

3. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

4. Dokument o ochraně zdraví a provozu ZŠ v období do konce školního ruku 2019/2020.

 

text: Mgr. Karajanis Petr, DiS., zástupce ředitele

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Back to top