Třída 8.C

V pondělí 17. 2. 2020 jsme absolvovali program „Myslivost v KRNAP“ ve Vrchlabí. Letos jsme nenavštívili oboru s jeleny. V důsledku poměrně vysokých venkovních teplot se jeleni volně pasou v lese a není nutné je krmit v oboře. Zamířili jsme tedy k daňkům, kterým jsme přivezli mrkve, jablka a brambory. Prohlédli jsme si staršího jedince s lopatovitě tvarovanými parohy, ale i mladší jedince a jednoho albína. Program pokračoval v KCEV Krtek ukázkami živočichů žijících na území Krkonoš. Dále jsme viděli parohy či kůže živočichů a sami určovali, kterému živočichovi náleží. Pan Ing. Bílek nás seznámil se zástupci ptáků, které můžeme během zimy pozorovat u krmítek. Program jsme zakončili pozorováním ptáků v zámecké zahradě.  

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

Poslední školní den roku 2019 jsme si tradičně předali dárky u ozdobeného stromečku a popřáli si do nového roku hodně štěstí a zdraví. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem rodičům za spolupráci a pomoc v adventním období, dostali jsme stromeček, vánočku, šišky na vánoční dílnu, dřevo na zátop při opékání buřtů. Přeji všem dětem a rodičům krásné vánoce, spoustu dárků a v novém roce pevné zdraví a dobrou náladu.                           

text a foto: Mgr. Schmiedová Dagmar, třídní učitelka 6. C

Žákyně naší třídy Linh, Áňa, Maruška, Erika, Sandra a Ája navštěvují divadelní kroužek pod vedením paní učitelky P. Blahnové.  Jejich představení jsme si mohli vychutnat v rámci Dne otevřených dveří. Hráli pohádku Rozum a štěstí a moc se jim povedla.

text a foto: Mgr. Schmiedová Dagmar, třídní učitelka 6. C

Letos v prosinci se chystáme na Vánoce opravdu pečlivě.  Tradičně jsme měli stoleček na Vánočních dílnách, kde jsme pomáhali dětem zdobit šišku. Navštívili jsme výstavu „Štědrej večer nastal“, v muzeu, kde jsme si prohlédli vánoční výzdobu v některých obdobích naší historie. Do naší školy zavítala paní, u které jsme si mohli vyfouknout a ozdobit pravou skleněnou ozdobu. Ve stejném týdnu jsme také pracovali v centrech aktivit zaměřených na vánoční téma. Vyzkoušeli jsme si některé vánoční zvyky, seznámili se s vánočními tradicemi v jiných zemích, narýsovali vánoční hvězdu a vyrobili několik vánočních ozdob.

text a foto: Mgr. Schmiedová Dagmar, třídní učitelka 6. C

Tentokrát jsme se věnovali oslavám výročí sametové revoluce. V průběhu několika třídnických hodin jsme si povídali o životě v naší republice před rokem 1989, doma jsme vyzpovídali rodiče, viděli jsme záběry socialistického Trutnova a byli se podívat v muzeu na výstavu fotografií věnovanou revolučnímu dění v Trutnově, kde nás pan Vašata také seznámil se spoustou informací. Takto připravení jsme se v pátek 15. 11. 2019 spojili se žáky 2. A a třídou 8. B a společně zpracovávali získané informace. Všichni měli možnost se ve skupinách do práce zapojit a být tak platným členem pracovního týmu. Přes počáteční obavy se nám práce velmi dařila a moc se nám líbila.

text a foto: Mgr. Schmiedová Dagmar, třídní učitelka 6. C

Back to top