8.A

V osmých třídách probíráme v hodinách chemie druhy hasicích přístrojů. V pondělí 16. 12. 2019 proto žáci 8. A a 8. B navštívili Hasičský záchranný sbor v Trutnově. Zde nás čekala ukázka hašení zapáleného oleje. Prohlédli jsme si technické zázemí Hasičského záchranného sboru v Trutnově a zažili cvičné vyhlášení pohotovosti při požáru.

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka chemie

Při hodině chemie jsme si vyzkoušeli, jak změřit veličiny důležité pro výpočet hustoty. Těleso z pevné, stejnorodé látky jsme zvážili. Následně jsme vybrali vhodný odměrný válec a zapsali objem vody. Do odměrného válce s vodou jsme ponořili pevné těleso a zjistili objem vody s tělesem. Z rozdílu těchto objemů jsme vypočítali objem tělesa. Hmotnost a objem tělesa jsme dosadili do vzorce pro výpočet hustoty a vypočítali hustotu pevné látky v g/cm3 a kg/m3.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka chemie

V hodinách přírodopisu jsme probrali hlodavce. V pátek 12. 4. 2019 jsme se při hodině přírodopisu seznámili s domácími mazlíčky Lenky a Lucky Klofátových a Matěje Kulicha. Lucka a Matěj se pochlubili morčaty a Lenka přinesla osmáka degu. Morče domácí má většinou hmotnosti okolo 1kg a dožívá se čtyř až deseti let. Složkami potravy jsou seno, tráva, dále zelenina, ovoce a voda. Osmák degu pochází z Chile, v přírodě se dožívá většinou 1 roku, v zajetí žije i 6 roků. Jméno osmák má původ ve tvaru žvýkacích plošek jeho stoliček, které připomínají osmičky.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

V hodinách přírodopisu probíráme nahosemenné rostliny – jehličnany. Aby žáci 7. A jehličnany lépe poznali, přinesli ukázky větví a šišek známých jehličnanů do školy. Ukázky jehličnanů jsme vystavili ve třídě a poznávačka bude následovat.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

V přírodopisu jsme probrali šelmy - psovité, kočkovité, lasicovité a medvědovité. Kuba Cink nám přinesl ukázat kožešiny z lišky a jezevce. Dále jsme si prohlédli kožešinu z králíka.

 

text a foto: Mgr. Voplatková Petra, učitelka přírodopisu

Back to top