V závěru školního roku jsme v hodinách přírodovědy pracovali na projektu ,,Půda, pole, louka“.

Projekt je zaměřen na opakování již získaných znalostí o ekosystémech pole a louka. Třídili jsme živočichy a rostliny podle výskytu. Přiřazovali jsme potraviny k plodinám, ze kterých se vyrábí.

Prohlubovali jsme si vědomosti o půdě, horninách a nerostech.

Text a foto: Mgr. Nováčková Jitka, třídní učitelka 4. C

Back to top