V týdnu od 9. 10. do 13. 10. 2017 jsme absolvovali, společně se třídou 4. B, první z řady kurzů, které nás každý školní rok čekají, tzv. „Start“ kurz v Jívce. Ačkoli nám počasí vždy přálo jen občas, moc jsme si to společně užili a na konci se většina jen nerada loučila s úžasným prostředím okolních kopců, lesů a nedaleko pasoucího se stáda krav. Seznámili jsme se nejen se základními dovednostmi pro správného turistu/táborníka, ale dokonce jsme si vyzkoušeli i střelbu se vzduchovky.

 

 

 

 

1. Den – po krátké cestě autobusem jsme dorazili na místo zhruba v 9h, rozdělili jsme si pokoje, ubytovali se a trošku porozhlédly po chatě. Po výborném obědě a odpoledním klidu jsme vyrazili na první túru do Stárkova. Trasa byla sice dlouhá jen necelé  4km. Ale po cestě jsme měli za úkol poznávat nejen krásy přírody (houby, rostliny…), ale především vlastivědné památky. Trasa proto dostala název „Po stopách našich předků“.

2. Den – hned po snídani jsme se seznámili se základy, které potřebujeme ke správnému táboření – uzly, mapu a buzolu/kompas. Poznali jsme, že při orientaci v terénu je důležité mít mapu i buzolu správně nasměrované a že je potřeba i dobře znát turistické značky (i na mapě), abychom nezabloudili. Odpoledne jsme, kvůli nepřízni počasí, měli seznámení se s bezpečností při zacházení se zbraní a držením vzduchovky při střelbě v tělocvičně. Zahráli jsme si i nějaké hry.

3. Den – vypravili jsme se na celodenní výlet do Odolova na středisko Bánské záchranné služby. Tato záchranná složka má za úkol nejen zachraňovat lidi v nepříjemných situacích (např. zaseknutí lana horolezce na skále, tonutí…), ale i dohlížet na správné a bezpečné postupné zaplavování či likvidaci opuštěných dolů. Vyzkoušeli jsme si i jejich polygon - tréninkovou trasu a to nejen ve světle. Ale i potmě. Byl to zajímavý, i když náročný zážitek. Odpoledne jsme měli základy stavby stanů a soutěžili jsme, která skupinka jej postaví rychleji.

4. Den – navštívili nás studentky a studenti SZŠ a VOZŠ Trutnov, kteří nám ukázali, jak zvládat základní první pomoc. Zdůraznili, že je pro nás velmi důležité znát čísla tísňového volání (policie, hasiči atp.). Po obědě nám nachystali po celé budově simulované situace a my jsme jim poskytli první pomoc. Odpoledne jsme se šli koupat do bazénu. Celý den jsme večer zakončili karnevalem a diskotékou. Vůbec se nám nechtělo jít spát.

5. Den – jsme doběhli poslední závody, předali ceny, sbalili věci a po obědě odjeli domů.

 

text a foto: Mgr. Vítková Soňa, třídní učitel 4. C

Back to top